کنترل کیفیت

86fb01bc3f11f9bfb80a3de01a73c6d
logo

بر اساس ISO9001:2008 گواهینامه سیستم را مدیریت کنید، از خرید مواد، پردازش تا خروج از کارگاه، شرکت دارای تجهیزات تست مستقل برای اطمینان از کیفیت ثابت است.

Automatic Mechanical Balance
Constant Temperature Furnance
Laser Particle Sizer
Mulffle Furnace(Fixed carbon detector)